Ikuti kami:


Senarai Masjid

Senarai Masjid di Daerah Tapah





Senarai Masjid Jamek

Bil. Nama Masjid Nama Pengerusi
1 MAT RASID BIN AYOB
2 ABD AZIZ BIN ABD RAHMAN
3 SAMSOL BIN MOHD SAID
4 ABDUL RANI BIN MOHD SIRAJ
5 OMAR SHAH BIN ISMAIL
6 ABDUL AZIZ BIN MOHD ISA
7 MAZESLAN BIN BRAHIM
8 SHAFARUDIN BIN ZULKIFLI
9 MOHD HASHIM BIN MOHD YUNUS
10 KHAIDIR BIN OTHMAN
11 ZAINAL ABIDIN BIN SELAMAT
12 SAPIAN BIN ALIAS
13 AHMAD RAFIE BIN MAT NOOR
14 MOHD NAJIB BIN HAMID
15 NASRI BIN HASSAN
16 RAHMAT BIN HASHIM
17 TAN SALI BIN MAT JUNIN
18 SALEH BIN ABD HADI
19 MOHD YUSOP BIN HARUN
20 IDRIS BIN ABDULLAH
21 BAWADI B NANDAR
22 MD ALIAS BIN HALIP
23 SAFRI BIN MOHAMAD SALIH
24 TAIB BIN OTHMAN
25 SABLI BIN SADARI
26 AHMAD REDHAUDDIN BIN AHMAD SHOKORI



Senarai Masjid Ghairul Jamek

Bil. Nama Masjid Nama Pengerusi
TIADA



Senarai Surau Diri Jumaat




Senarai Surau Ta'adud Jumaat

Choose Your Color